v sevření mrazu / in the grip of frost

v sevření mrazu / in the grip of frost